1. Cel projektu: Wdrożenie nowych modeli biznesowych, w celu zwiększenia udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu firmą dla MŚP, prowadzącej do obniżenia kosztów działalności, wzrostu efektywności pracy, poprawy jakości świadczonych usług, ich dostępności i konkurencyjności poprzez zakup oprogramowania hotelowego i automatyki.

2. Planowane efekty: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu Wielkich Jezior Mazurskich poprzez wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP, zwiększenie udziału technologii informacyjno –komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – prowadzących do obniżenia kosztów działalności gospodarczej, wzrostu efektywności pracy, poprawy jakości świadczonych usług oraz wzrostu ich sprzedaży.

3. Wartość projektu: całkowita wartość projektu 172 755,01 zł

4. Wkład Funduszy Europejskich: 112 035,78 zł