Hotel Tajty***, Wilkasy k. Giżycka
, Wilkasy k. Giżycka
Przyjazd
Wyjazd
 1. Hotel Tajty
 2. Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

REGULAMIN HOTELU TAJTY

1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek wpisać samodzielnie pozostałe dane meldunkowe z dokumentu potwierdzającego tożsamość, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4. Opłata za pobyt w hotelu pobierana jest w dniu przyjazdu. Jednocześnie wszystkie usługi uznaje się za wykonane w dniu wyjazdu Gościa. W przypadku rezygnacji z pobytu podczas jego trwania, hotel nie zwraca opłaty.

5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Pozostanie w pokoju rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według pełnych cen.

6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu niezakupionego w naszym barze.

7. Sprzątanie pokoi odbywa się na żądanie Gościa po poinformowaniu w Recepcji lub wywieszenie kartki.

8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

10. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

11. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Na zewnątrz obiektu są ustawione śmietniczki z popielnicami. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych.

12. W części hotelowej, w której znajdują się pokoje obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej prosimy Gości o zachowanie zasad współżycia społecznego.

13. Uprzejmie prosi się Gościa o powiadomienie o planowanej godzinie opuszczenia pokoju w celu jego sprawdzenia przez służbę pięter, co skróci okres oczekiwania podczas wymeldowania.

14. Parking hotelowy jest monitorowany, niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

15. Limit kredytowy na pokój w restauracji oraz barze wynosi 500 zł. Po wyczerpaniu limitu prosimy uregulować rachunek. Po zapłaceniu otwarty zostanie kolejny limit kredytowy.

16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

17. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

18. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.

19. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia pracownikowi Recepcji wszelkich ewentualnych uszkodzeń i zabrudzenia pokoju, które zastał w momencie zameldowania. W przypadku braku zgłoszenia, Gość może zostać obciążony kosztami naprawy i ponadstandardowego sprzątania. Ponadstandardowe sprzątanie ( w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń 50 zł - 200 zł.) Uszkodzenia w zależności od powierzchni i rodzaju - wyceniane indywidualnie przez Dział Techniczny Hotelu Tajty.

20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

21. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

 

Regulamin pobytu psów na terenie obiektu

 1. Hotel Tajty na terenie obiektu, w tym w hotelu i domkach, akceptuje przebywanie udomowionych i nieagresywnych psów.
   
 2. W celu pobytu ze zwierzęciem niezbędne jest poinformowanie Działu Recepcji (na etapie rezerwacji) o chęci przyjazdu właściciela z psem.
   
 3. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 50 zł/doba hotelowa.
   
 4. Psy powinny być trzymane w pokojach/domkach właścicieli.
   
 5. Niezbędne jest wyprowadzanie psów na smyczy. Zwierzęta mogą się poruszać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.
   
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów do restauracji, tawerny, parku linowego, SPA, oraz na teren kąpieliska, basenu i na plac zabaw w tym do Strefy Malucha.
   
 7. W przypadku zabrudzenia przez zwierzę pościeli (sierść, błoto, odchody) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 200zł /szt. 
   
 8. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
   
 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione w pokoju/domku bez opieki dłużej niż 20 minut, szczególnie w sytuacji, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.
   
 10. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Recepcję Hotelu, a ich kosztami zostaną obciążeni właściciele.
   
 11. Za niepoinformowanie Recepcji Hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.
   
 12. Rasy psów uważane za agresywne, których pobyt na terenie hotelu jest zabroniony:
  ​amerykański pit bull terrier, rottweiler, buldog amerykański, pies z Majorki (perro de presa mallorquin), dog argentyński, pies kanaryjski (perro de presa canario), tosa inu, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 

Oferty specjalne

Podaruj wyjątkowy prezent
od 100 /szt.
od 100 /szt.

zobacz szczegóły

Podaruj wyjątkowy prezent

Relaks SPA dla dwojga w Hotelu Tajty voucher
od 999 /szt.
od 999 /szt.

SPA Hotel Tajty w sercu wielkich jezior mazurskich to nowoczesne, ekskluzywne, a jednocześnie urokliwe ...

zobacz szczegóły

Relaks SPA dla dwojga w Hotelu Tajty voucher

Babski Weekend voucher
od 840 /szt.
od 840 /szt.

Specjalny pakiet dla kobiet, które pragną poczuć się wyjątkowo, zrelaksować i zregenerować ...

zobacz szczegóły

Babski Weekend voucher

BAL SYLWESTROWY w stylu Glamour
od 497 /noc
od 497 /noc

Nasz pakiet stworzony został z myślą o Gościach, którzy pragną poczuć się jak gwiazdy, wypocząć ...

zobacz szczegóły

BAL SYLWESTROWY w stylu Glamour

Święta Bożego Narodzenia w Hotelu Tajty 24-26.12.2021 r.
od 335 /noc
od 335 /noc

2 noclegi z wyżywieniem, atrakcjami oraz uroczystą kolacją wigilijną. Dzieci 4-12 LAT: 50% rabatu ...

zobacz szczegóły

Święta Bożego Narodzenia w Hotelu Tajty 24-26.12.2021 r.

Święta Bożego Narodzenia w Hotelu Tajty 23-26.12.2021 r.
od 322 /noc
od 322 /noc

3 noclegi z wyżywieniem, atrakcjami oraz uroczystą kolacją wigilijną. Dzieci 4-12 LAT: 50% rabatu ...

zobacz szczegóły

Święta Bożego Narodzenia w Hotelu Tajty 23-26.12.2021 r.

Relaks SPA dla dwojga w Hotelu Tajty
od 500 /noc
od 500 /noc

SPA Hotel Tajty w sercu wielkich jezior mazurskich to nowoczesne, ekskluzywne, a jednocześnie urokliwe ...

zobacz szczegóły

Relaks SPA dla dwojga w Hotelu Tajty

Babski Weekend
od 210 /os./noc
od 210 /os./noc

Specjalny pakiet dla kobiet, które pragną poczuć się wyjątkowo, zrelaksować i zregenerować w otoczeniu ...

zobacz szczegóły

Babski Weekend

Wakacje 2022 Mazury - Domki Osada, Premium, Letniskowe - pobyt 7 dni
od 370 /noc
od 370 /noc

Wakacje czas zacząć! Mnóstwo atrakcji dla Najmłodszych, relaks i wypoczynek dla Rodziców. Wakacje ...

zobacz szczegóły

Wakacje 2022 Mazury - Domki Osada, Premium, Letniskowe - pobyt 7 dni

Pakiet Biznes
od 200 /noc
od 200 /noc

Oferta przygotowana z myślą o osobach będących w podróży służbowej. Nieograniczony dostęp do ...

zobacz szczegóły

Pakiet Biznes

Oferta Standardowa
od 170 /noc
od 170 /noc

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!  

zobacz szczegóły

Oferta Standardowa

Oferta Standardowa - Domki
od 200 /noc
od 200 /noc

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!  

zobacz szczegóły

Oferta Standardowa - Domki

Zobacz wszystkie oferty

ul. Przemysłowa 17
11-500 Wilkasy k. Giżycka, PL

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez HOTEL TAJTY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 17, Wilkasy, 11-500, Giżycko Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane